Όροι εγγύησης προϊόντων

Η εταιρεία SeahorseTech καλύπτει κάθε προϊόν τεχνολογίας που αγοράζεται από το κατάστημά της με εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης που ισχύει για κάθε προϊόν αναγράφεται στην περιγραφή του στην ιστοσελίδα μας ή στην σχετική προσφορά μας. Η έναρξη της εγγύησης πιστοποιείται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος βάσει του σχετικού τιμολογίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ελαττωματικού προϊόντος η SeahorseTech το αντικαθιστά με άλλο ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Ο τρόπος αποστολής και τα έξοδα μεταφοράς από και προς την SeahorseTech καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής του εξοπλισμού ορίζεται εντός ολίγων εργάσιμων ημερών με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της SeahorseTech. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών εκτός εάν το πρόβλημα προέρχεται από αυτά.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν διαπιστωθούν τα παρακάτω

 • Το προϊόν έχει υποστεί επέμβαση από άτομο μη εξουσιοδοτημένο από την SeahorseTech.
 • Ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • Τα προβλήματα προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιούς (viruses) καθώς επίσης και από την εγκατάσταση μη νόμιμων αντιγράφων λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 • Η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, φθορές, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.
 • Με την παραλαβή των προϊόντων, ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της εγγύησης.
 • Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδόθηκε στον πελάτη είναι ελαττωματικό, έχει δικαίωμα επιστροφής του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν την SeahorseTech, ενώ θα συμφωνηθεί με τον πελάτη η επιστροφή των χρημάτων, είτε με την μορφή πιστωτικού για αγορές άλλων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής ή αντικαταβολής) είτε με την αντικατάστασή του με νέο προϊόν. H επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση με άλλο προϊόν θα γίνεται μετά την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να επιβεβαιωθεί η ελαττωματική του λειτουργία από το τεχνικό μας τμήμα.

Διαδικασίες πριν την αποστολή συστήματος για έλεγχο

 • Πρέπει να έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί με την ισχύουσα διαδικασία η φόρμα RMA, την οποία κατόπιν έγκρισης της από το αρμόδιο τμήμα να την συμπεριλάβουν κατά την αποστολή του προϊόντος μαζί με το δελτίο αποστολής του, αλλά και με ένα αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.
 • Πριν την αποστολή των υπολογιστών για έλεγχο οφείλει ο πελάτης να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας (Backup) για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
 • Σε περίπτωση που κρίνει το τεχνικό τμήμα ότι η έκρυθμη λειτουργία των συστημάτων επηρεάζεται από δυσλειτουργία των εγκατεστημένων προγραμμάτων τρίτων κατασκευαστών, ή ότι λόγω βλάβης του σκληρού δίσκου είναι αναγκαία η αντικατάσταση του, τότε θα προβεί στην επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος(recovery) και επαναφοράς του υπολογιστή στην αρχική του κατάσταση(factory default), με αποτέλεσμα την διαγραφή όλων των δεδομένων και προγραμμάτων του.
 • Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 • Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.

Λοιποί όροι εγγύησης

 • Η SeahorseTech δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από το κατάστημα της ή/και είναι εκτός εγγύησης.
 • Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από το κατάστημα SeahorseTech ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 • Η SeahorseTech δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.
 • Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service του καταστήματος πέραν των 15 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
 • Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η SeahorseTech περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών του Η/Υ που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό κανονικές συνθήκες.
 • Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
 • Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων ορίζεται στις 7 ημέρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η SeahorseTech δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
 • Η μπαταρία και το τροφοδοτικό του φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B δεν καλύπτεται εγγύηση.
 • Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού αλλά και σταθερού Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.

Οδηγίες Χρήσης

 • Πριν βάλετε την συσκευή σε λειτουργία, απομακρύνετε όλα τα προστατευτικά υλικά συσκευασίας.
 • Επιβεβαιώστε ότι είναι ρυθμισμένο στην σωστή τάση που χρειάζεται για την λειτουργία του.
 • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος πρώτα στην συσκευή και μετά στο ηλεκτρικό δίκτυο(230V/50Hz).
 • Προσοχή στους φορητούς Η/Υ πρέπει να τοποθετήσετε πρώτα την μπαταρία τους και μετά να τους συνδέσετε με τον AC Adaptor στο ηλεκτρικό δίκτυο(230V/50Hz).
 • Για οποιαδήποτε βλάβη επικοινωνείτε με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα για να σας καθοδηγήσουν με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.
 • Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα.
 • Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε και να επιδιορθώσετε μόνοι σας την συσκευή γιατί παραβιάζονται οι όροι της εγγύησης και ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Call Now Button