Όροι Χρήσης του Ιστότοπου

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Ιστότοπος “https://seahorsetech.gr/” (στο εξής «Ιστότοπος») και το ηλεκτρονικό κατάστημα “https://seahorsetech.gr/eshop/” (στο εξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») δημιουργήθηκαν από την Εταιρεία “SEAHORSE TECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «SEAHORSE TECH Μ.Ι.Κ.Ε» (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία και τους διαχειρίζεται.

Ο Ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες και τους εταιρικούς πελάτες (στο εξής «χρήστες») πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και για θέματα που την αφορούν όπως θέματα σχετικά με τη δραστηριότητά της, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στους πελάτες παρουσίαση και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης της Εταιρείας αποτελεί η πώληση πιστοποιημένου ανακατασκευασμένου εξοπλισμού πληροφορικής μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδικασίας ανακατασκευής. Τα πρότυπα της Εταιρείας στηρίζονται στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, το οποίο έχει ως στόχο τη μετάβαση σε πιο βιώσιμους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, την επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τη χρήση απόβλητων και δευτερογενών υλικών ως πόρους παραγωγής και τέλος στην προώθηση της κυκλικότητας των παραγωγικών διαδικασιών.

Με την είσοδό τους οι χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης του Ιστότοπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την πολιτική εγγύησης και επιστροφής προϊόντων, την Πολιτική «Cookies», καθώς και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση. Υποχρεούται δε να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων όπου νόμος ή τυχόν απόφαση δικαστηρίου ορίζει.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση δε σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης. Τέλος, αν κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν συμφωνούν και αποδέχονται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούνται να μην προχωρήσουν στη χρήση του Ιστότοπου.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του Ιστότοπου. Η χρήση του Ιστότοπου από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

2.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Ιστότοπου να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που δύνανται να προέλθουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που η ίδια παρέχει.

2.2. Η Εταιρεία συνεργάζεται με προμηθευτές και τρίτα μέρη σε όλα τα στάδια της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του περιεχομένου του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου επιφυλάσσεται ρητά για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους.

2.3. Σε περίπτωση παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλους Ιστότοπους, οι πάροχοι/τρίτοι έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων Ιστοτόπων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών.

2.4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από χρήστες του Ιστότοπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

3.1. Ο χρήστης του Ιστότοπου υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που είναι αναρτημένοι σε αυτό ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστότοπου και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α. Η πρόκληση, μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,

β. Η επέμβαση επί του Ιστότοπου με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρείας ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένη Ιστότοπο,

γ. Η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες, καθώς και τη δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κ.λ.π. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού, καθώς και την βλάβη της Εταιρείας και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,

δ. Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Εταιρείας,

ε. Η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον συγκεκριμένη Ιστότοπο ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση του από τρίτους.

3.2. Οι χρήστες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του.

3.3. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστότοπου, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4.1. Η Εταιρεία είναι αποκλειστική δικαιούχος του συγκεκριμένου Ιστότοπου. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του. Παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με τον Ιστότοπο.

4.2. H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες του Ιστότοπου ή σε τρίτους από τη χρήση αυτού, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτόν.

4.3. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Ιστότοπου/των servers της ή/και τρίτων Ιστοτόπων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου. Συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους χρήστες του Ιστότοπου ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

4.4. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των Ιστότοπων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε Ιστότοπο, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

4.5. Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δε φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1. Οι χρήστες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. προμηθευτών ή εταιριών) αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

5.2. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Ιστότοπου, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματός της.

5.3. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται τις ευθύνες και επισύρει τις ποινές που ορίζει ο νόμος. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορούν οι χρήστες να επικοινωνήσουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

6.1. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα της Εταιρείας και λαμβάνονται εύλογα και σύννομα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και του απορρήτου των πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες και ενάσκηση δικαιωμάτων μπορείτε να ανατρέξετε στους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον Ιστότοπο.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

7.2. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Ιστότοπου από τον χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

7.3. Απόπειρα φιλικής διευθέτησης διαφορών/Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών-Διαμεσολάβηση:

Η εταιρεία έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν όπως ενδεικτικά από τη χρήση του Ιστότοπου ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά.

α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας ή αμφισβήτησης τα μέρη οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα:

-Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών κατόπιν της λήψης εγγράφου γνωστοποιήσεως από οποιοδήποτε μέρος από το αντισυμβαλλόμενό του μέρος σχετικά με την ύπαρξη της διαφοράς, διαφωνίας ή αμφισβήτησης και την πρόθεση συμβιβαστικής επίλυσής της, τα μέρη υποχρεούνται να διορίσουν εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους (με γνωστοποίηση των στοιχείων αυτού στο αντισυμβαλλόμενο μέρος). Οι ορισμένοι εκπρόσωποι των μερών πρέπει να ορίσουν τρόπο και χρόνο επικοινωνίας (πχ τηλεφωνική συνδιάλεξη) η οποία θα λάβει χώρα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της αρχικής ανωτέρω εγγράφου γνωστοποιήσεως της διαφοράς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επιλύσουν συμβιβαστικά την εν λόγω διαφορά.

– Σε περίπτωση που η ως άνω προσπάθεια φιλικής διευθετήσεως αποτύχει, και ειδικότερα εάν είτε δεν επιτευχθεί η επίλυση της διαφοράς εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών μετά την επικοινωνία των εκπροσώπων των μερών είτε για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ως άνω επικοινωνία εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της εγγράφου γνωστοποιήσεως της διαφοράς, εκτός αν στην προκειμένη περίπτωση τα μέρη συμφωνήσουν και ορίσουν την πραγματοποίηση της εν λόγω επικοινωνίας εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, οι σχετικές διαφορές θα επιλύονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ. 7.2.

β. Σε κάθε περίπτωση για κάθε διαφωνία οι χρήστες μπορούν να απευθυνθούν και στο αρμόδιο όργανο όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης διαφορών. Σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό δίκαιο με Διαμεσολάβηση επιλύονται διαφορές ιδιωτικού δικαίου (αστικές ή εμπορικές). Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν Διαμεσολαβητή από τον κατάλογο, που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr), στον οποίο αναγράφονται όλοι οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του Ν. 3898/2010.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ& ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία: «SEAHORSE TECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SEAHORSE TECH Μ.Ι.Κ.Ε»

Έδρα: Μιχαλακοπούλου 165, Αθήνα 115 27

ΑΦΜ: 801738264 – ΔΟΥ ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 162442801000

Τηλέφωνα: 210 7486718 & 210 7798306 (Ώρες επικοινωνίας: 9:00-17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή)

Email:

Επικοινωνία και μέσω της φόρμας του Ιστότοπου

Τελευταία Ενημέρωση: Ιανουάριος 2023

Call Now Button