Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

Με την παρούσα πολιτική η Εταιρεία με την επωνυμία «SEAHORSE TECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SEAHORSE TECH Μ.Ι.Κ.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 165, Αθήνα 115 27, ως ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του εν λόγω του Ιστότοπου και λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», θα ήθελε να ενημερώσει με την παρούσα σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιεί. όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό της.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Περιεχόμενα

1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και ποιοι οι σκοποί της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται;

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;

5. Σε ποια νόμιμη βάση στηρίζεται η Εταιρεία όταν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;

6. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα;

7. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;

8. Πότε γίνεται η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ;

9. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών;

10. Ποια είναι τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα;

11. Στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας

1. Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

3. Η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Συγκεκριμένα συλλέγει:

α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον δικτυακό τόπο ή μέσω της προσωπικής σας επαφής με τους πωλητές μας και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης/login password, επίσης, επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση εταιρείας, τηλέφωνο και Ονοματεπώνυμο.

β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (π.χ. μέσω των πωλητών μας, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου/μέσου).

γ. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

δ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.

ε. Στοιχεία επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου.

στ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies στους όρους χρήσης.

4. Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:

α. Για να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και συγκεκριμένα να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, την επεξεργασία πληρωμών, τη διευθέτηση αποστολών και παραδόσεων και τη διεκπεραίωση επισκευών και επιστροφών. Επίσης, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει.

β. Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Συγκεκριμένα η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

γ. Για την επικοινωνία. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα και τυχόν ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων και προϊόντων ή/και στα τυχόν παράπονα. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία με βάση τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας, ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

δ. Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/προσφορών. Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών κ.λπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Κύριος στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

ε. Για την ανάπτυξη και βελτίωση εν γένει των προϊόντων και υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Αυτό γίνεται με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

στ. Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας.

ζ. Για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των Δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας.

η. Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή παράνομων συναλλαγών. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και βοηθάει επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.

θ. Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

ι. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις σχετικά με την αγορά του προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

5. Η Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει τους λόγους για τους οποίους μια Εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης. Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διαφανή τρόπο, υπακούοντας στις αρχές της νομιμότητας, ίσης μεταχείρισης, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, ελαχιστοποίησης και εμπιστευτικότητας.

Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

α. Για επιχειρηματικούς σκοπούς στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων μας. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να καταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας πιο συναφή και εξατομικευμένη και να δημιουργήσουμε μία αποτελεσματική και αποδοτική ενημέρωση και επικοινωνία για εσάς σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

β. Για να εκτελέσουμε τη συμβατική μας σχέση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.)

γ. Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Είναι σημαντικό για εμάς να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, κανονισμών και εγκυκλίων.

δ. Κατά καιρούς ενδέχεται να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δε θίγεται οποιαδήποτε επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της δήλωσης ανάκλησής σας.

6. Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων:

-Η φύση των δεδομένων

-Ο σκοπός της επεξεργασίας (π.χ. από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας).

-Οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν (π.χ. εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει εγγύηση, τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης).

-Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις μας που ενδέχεται να απορρέουν από την τήρηση τους.

-Η περίοδος διατήρησης των Δεδομένων σας εξαρτάται επίσης από: (i) τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (λ.χ. φορολογική και εμπορική νομοθεσία, απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων), (ii) τη φύση και τις απαιτήσεις της σχέσης μας μαζί σας.

Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα Δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα Δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

7. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα άτομα και τα οποία είναι δεσμευμένα με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τις εντολές μας.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τα ακόλουθα τρίτα μέρη κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νομικών, κανονιστικών υποχρεώσεών μας:

-Σε φορείς του δημοσίου, ή σε άλλους φορείς, στους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναθέσει καθήκοντα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος (όπως Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και κάθε Δημόσια Υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή) στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο η επιτάσσεται η διαβίβαση αυτών λόγω συμμόρφωσης με σχετικές διατάξεις νόμου,

-Στην τράπεζά σας προκειμένου να γίνεται η συναλλαγή,

-Σε εταιρείες σε περίπτωση διεκδίκησης οφειλών,

-Σε τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες ή/ και συμβούλους στους οποίους αναθέτουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας (ενδεικτικά: σε όσους μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως αναλύσεις δεδομένων, δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων, και τεχνική, λογιστική, φορολογική ή/ και νομική υποστήριξη).

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός Ευρώπης), παρά μόνον όταν μας έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή σας, ή η διαβίβαση επιβάλλεται από το νόμο ή, τέλος, όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

8. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, και να προβούμε στη δημιουργία προφίλ, χωρίς όμως αυτή να διενεργείται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα ή/και σε λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης επί τη βάση αυτού.

9. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί υπακούοντας στην αρχή της ελαχιστοποίησης των Δεδομένων, ούτως ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο από τα Προσωπικά Δεδομένα που μας χορηγείτε για την πλοήγησή σας σε αυτά. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο δικτυακός τοπος μας χρησιμοποιεί ειδικά πρωτόκολλα για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Για την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτόν, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε εσείς ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα Δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Τα ως άνω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο.

10. Οι χρήστες απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων).

Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

• Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον αυτά είναι ανακριβή.

• Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε δικαίωνα να ζητήσετε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Εάν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς είναι ανακριβή ή ότι δεν κάνουμε νόμιμη χρήση αυτών, αλλά δεν επιθυμείτε να μας ζητήσετε απλώς να τα διαγράψουμε άμεσα, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να πάψουμε τη χρήση των εν λόγω Δεδομένων μέχρι να διευθετήσουμε τα προβλήματα.

• Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σας σε συνήθη μορφή, ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε κάπου αλλού, εφόσον το επιθυμείτε.

• Δικαίωμα ένστασης – Έχετε δικαίωμα ένστασης στη χρήση των Δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή (π.χ. επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing. Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες Μarketing αλλάζοντας τις εγγραφές email και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας).

• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας – Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά και ότι γίνεται παράνομη χρήση των Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, θα σας απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε αυτή την περίοδο ακόμα ένα μήνα. Για την εν λόγω παράταση θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

10. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε πάντα να αρνηθείτε τη χορήγησή της. Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, ή εάν έχετε παρέχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε αυτή την επιλογή σας, σε συμφωνία πάντα με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

11. Για ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Iανουάριος 2023

Call Now Button